ads
ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ފޯރިގަދަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ - ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ
ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ފޯރިގަދަ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ފޯރިގަދަ ހަރުގެ ޖަލްސާއެއް މާދަމާ ރޭ ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ

ސަރުކާރު ހިންގާ، ޕީއެންސީން ބުނީ މި ޖަލްސާގައި ޕީއެންސީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕީއެންސީ އަށް ސަޕޯޓްކުރާ އެންމެންނަށް ވެސް މި ފޯރިގަދަ ޖަލްސާއައް ދައުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ. 

ހ.ވެޔޮވިލާގައި ހެދި ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ، ހުސްވި ޖޫންމަހުގެ 23 ވަނަދުވަހުގެރޭގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާރު އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުންނެވެ. 

މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ، މާދަމާ ރޭ 20:30 ގައި ހ. ވެޔޮވިލާގަ އެވެ.  

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް