ads
ސީޕީޕީސީސީގެ ވައިސް ޗެއާ ބަޓީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ސީޕީޕީސީސީގެ ވައިސް ޗެއާ، އަބްދުއްރަހީމް އަރިހަށް
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޗައިނީސް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ ވައިސް ޗެއަރމަން، ބަޓީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރައްޔިތުން މަޖލީހހުގެ އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމްގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިިޓީ ލީޑަރު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހާއި ޕީއެންސީއަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 


ޗައިނީސް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސްގެ ވައިސް ޗެއަރމަން، ބަޓީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އިއްޔެއެވެ. އޭނާއަށް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމެވެ. 

your imageސީޕީޕީސީސީގެ ވައިސް ޗެއާ ބަޓީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން 

ބަޓީގެ މި ދަތުރުގައި އޭނާ ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒާ ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު ނާޒިމާވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

އޭނާގެ މި ދަތުރު ނިންމާލުމަށްް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

ޗައިނީސް ޕީޕަލްސް ޕޮލިޓިކަލް ކޮންސަލްޓޭޓިވް ކޮންފަރެންސް (ސީޕީޕީސީސީ) އަކީ އެ ގައުމުގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެކެވެ. އެ ބޯޑުގެ މަސައްކަތަކީ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ލަފާ ދިނުމެވެ

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް