ads
ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިން ޔޫވީ މެޗުގައި
ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިންވެސް ލީގުން ވަކިވެއްޖެ
މާލީ ދަތިތަކާ ހުރެ، މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ބާކީބައިގައި ނުކުޅެން ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ނިންމައި، ރަސްމީކޮށް އެކަން އެފްއޭއެމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ގްރީނުން ލީގުގައި ވާދަ އިތުރަށް ނުކުޅެން ނިންމީ، ސަރުކާރުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅެފައި ވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން މާލީ ދަތިތައް އިންތިހާއަށް ކްލަބަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ގްރީން ލީގުން ވަކިވިކަން އެންގިއިރު، މިއަދު ހަވީރު އެ ޓީމުން ކުޅެން ޖެހޭ މެޗެއްވެސް ތާވަލުކުރެވިފައި އެބައޮތެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ދުވަހަށް ފަހު ފެށި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނުކުޅެން ގްރީން އިން ކުރިން ވެސް ތިބީ ނިންމައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ރަސްމީކޮށް އެކަން އެންގީ މެޗަށް ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ވެލެންސިއާ ވެސް ވަނީ ލީގުން ވަކިވެފައެވެ.

0%
ކަމުގޮސްފި
0%
އަޑުއެހިތާ މިހުރީ
0%
ސަތޭކައަކުން ސުމެއް
0%
ވަރަށް ސަލާމް
ކޮމެންޓްސް